عنوان : روز پرتوشناسی (رادیولوژی) در دانشكده پیراپزشكی گرامی داشته شد

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

روز پرتوشناسی (رادیولوژی) در دانشکده پیراپزشکی گرامی داشته شد، با همت دانشجویان گروه پرتوشناسی و با پشتیبانی ریاست دانشکده و معاون اداری- مالی و با پیگیری مدیر گروه رادیولوژی مراسم با شکوهی با سخنرانی مدیر گروه آقای دکتر بهروزی و نماینده علمی دانشجویان گروه درخصوص آینده رشته و فعالیت دانشجویان در زمینه رشته شغلی خود بیاناتی را اعلام کرده و سپس دانشجوی رشته آقای کیارش درخصوص کارآفرینی مطالبی را بیان نمودند که جلسه با تقدیر از اساتید گروه و دانشجویان نمونه ضمن پذیرایی از کلیه مدعوین و دانشجویان به پایان رسید.


نمایش تعداد بازدیدها : 448

بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0