/  2
عنوان : در تاریخ 18/2/96  در دانشكده پیراپزشكی اهوازانتخابات شورای مركزی انجمن علمی ،دانشجویی علوم آزمایشگاهی برگزار گردید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

در تاریخ 18/2/96  در دانشکده پیراپزشکی اهوازانتخابات شورای مرکزی انجمن علمی ،دانشجویی علوم آزمایشگاهی برگزار گردید.


نمایش تعداد بازدیدها : 256

بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0