/  2
عنوان : همایش راهبردی همه چیز درمورد علوم آزمایشگاهی به میزبانی انجمن علمی_دانشجویی علوم آزمایشگاهی در سالن كنفرانس دانشكده پیراپزشكی با حضور آقای دكتر سعیدی

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برگزاری همایش راهبردی همه چیز درمورد علوم آزمایشگاهی

به میزبانی انجمن علمی_دانشجویی علوم آزمایشگاهی ر تاریخ 96/9/22 در سالن کنفرانس دانشکده پیراپزشکی

با حضور آقای دکتر سعیدی برگزار گردید.

نمایش تعداد بازدیدها : 37

بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0