/  7
عنوان : كارگاه مهارت كنترل استرس در تاریخ 21و22 آذرماه سال 96 در محل سالن شهید تابان دانشكده پیراپزشكی و مشاركت حداكثری كاركنان دانشگاه به همت دانشكده پیراپزشكی و اداره مشاوره

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برگزاری کارگاه مهارت کنترل استرس  در تاریخ 22و 21 آذر ماه 96 در محل سالن شهید تابان دانشکده پیراپزشکی ومشارکت حداکثری کارکنان دانشگاه به همت دانشکده پیراپزشکی و اداره مشاوره برگزار گردید. 


نمایش تعداد بازدیدها : 34

بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0