/  7
عنوان : اولین جلسه ی هیئت علمی دانشكده پیراپزشكی با جناب آقای دكتر فتاحی اصل سرپرست دانشكده پیراپزشكی اهواز

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰


اولین نشست صمیمانه اعضاء هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی اهواز  با جناب آقای دکتر فتاحی اصل سرپرست دانشکده پیراپزشکی در تاریخ 24 دی ماه سال نودوشش در سالن جلسات دانشکده.

نمایش تعداد بازدیدها : 168

بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0