/  5
عنوان : اولین نشست صمیمانه كاركنان دانشكده پیراپزشكی اهواز با جناب آقای دكتر فتاحی اصل سرپرست دانشكده پیراپزشكی در تاریخ 25 دی ماه سال نودوشش در سالن جلسات دانشكده.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

اولین نشست صمیمانه کارکنان دانشکده پیراپزشکی اهواز  با جناب آقای دکتر فتاحی اصل سرپرست دانشکده پیراپزشکی در تاریخ 25 دی ماه سال نودوشش در سالن جلسات دانشکده.

نمایش تعداد بازدیدها : 166

بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0