عنوان : به منظور افزایش تعامل بین دانشگاه و آموزش و پرورش و آشنایی دانش آموزان با محیط علمی و دانشگاهی، دانش آموزان دبیرستانی شهرستان اهواز از امكانات، ظرفیت ها و توانمندیهای دانشكده پیراپزشكی بازدید به عمل آورند .

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

به منظور افزایش تعامل بین دانشگاه و آموزش و پرورش و آشنایی دانش آموزان با محیط علمی و دانشگاهی، دانش آموزان دبیرستانی  شهرستان اهواز از امکانات، ظرفیت ها و توانمندیهای دانشکده پیراپزشکی بازدید به عمل آورند .

هدف از این بازدید آشنایی با امکانات آموزشی و پژوهشی و ظرفیت های دانشگاه و دانشکده ، ایجاد انگیزه برای ادامه تحصیل در سطوح دانشگاهی و انتخاب رشته مورد نظر بعنوان یکی از اولویت های تحصیل می باشد .


نمایش تعداد بازدیدها : 50

بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0