عنوان : افتخارآفرینان عرصه پژوهش و فناوری دانشكده پیراپزشكی در سال 1396

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

افتخارآفرینان عرصه پژوهش و فناوری دانشکده پیراپزشکی در سال 1396

انتخاب شایسته شما به عنوان پژوهشگران برتر دانشگاه در سال 96 را تبریک عرض نموده توفیق روزافزون شما را از درگاه حضرت حق خواهانیم. امید است در فتح قله‌های رفیع علم و دانش به جایگاه بایسته و شایسته نائل آئید.

  1

دکتر نجم الدین ساکی

مدیر گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی

پژوهشگر برتر دانشگاه

2

خانم دکتر سیما جعفری راد

مدیر گروه آموزشی علوم تغذیه

پژوهشگر برتر دانشگاه

  براساس بالاترین مجموع IFمقالات

3

خانم دکتر فاطمه حیدری

عضو هیأت علمی گروه آموزشی علوم تغذیه

پژوهشگر برتر دانشکده

4

آقای میثم علیپور

داننشجو دکتری تخصصی علوم تغذیه

پژوهشگر برتر دانشکده

5

آقای هادی رضائیان

دانشجو کارشناس ارشد هماتولوژی

پژوهشگر برتر دانشکده

6

آقای حمید یزدانی نژاد

دانشجو کارشناس هوشبری

پژوهشگر برتر دانشکده

 

 

 

 

روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی


تعداد بازدید : 146

بازگشت           چاپ چاپ         
 

V5.1.0.0