طرح درس گروه تغذیه نیمسال اول 96-97

طرح درس گروه تکنولوژی پرتو شناسی نیمسال اول 96-97

طرح درس گروه هوشبری نیمسال اول 96-97

طرح درس گروه کتابداری و اطلاع رسانی نیمسال اول 96-97

طرح درس گروه علوم آزمایشگاهی نیمسال اول 96-97

طرح درس گروه فناوری اطلاعات سلامت نیمسال اول 96-97
مدیریت منابع اطلاعاتی سلامت(دکتر علی محمد هادیانفرد)

مدیریت فناوری در حوزه سلامت(مهندس احمد عزیزی و خانم مهندس فهیمه عباسی اصل)

مدیریت اطلاعات سلامت در بحران(مهندس احمد عزیزی و دکتر جواد زارعی)

مدیریت اطلاعات سلامت ) 2((مهندس احمد عزیزی)

کیفیت داده ها و سیستم اطلاعات سلامت(دکتر امیرعباس عزیزی)

کدگذاری علل مرگ و میر (دکتر جواد زارعی)

فناوری اطلاعات سلامت 3 (دکتر امیر جمشیدنژاد، دکتر علی محمد هادیان فرد)

فن آوری اطلاعات سلامت ) 1 ((دکتر امیرعباس عزیزی)

سیستم های طبقه بندی تخصصی و نامگذاری بین المللی(دکتر جواد زارعی)

سیستم های رایج طبقه بندی بیماری ها و اقدامات پزشکی) 2((دکتر جواد زارعی)

سیستم عامل و برنامه های کاربردی (دکتر جمشید نژاد)

ساختمان داده ها و برنامه نویسی(دکتر امیر جمشیدنژاد)

ساختار دادههای پزشکی و پرونده الکترونیک سلامت(دکتر امیرعباس عزیزی )

انفورماتیک سلامت 2(دکتر علی محمد هادیانفرد)

آشنایی با ساختار و برنامه های نظام سلامت(دکتر جواد زارعی)


 
 
 
  • دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
  • ایران - اهواز - کد پستی : 15794-61357
  • صندوق پستی : 159
  • تلفن : 60-3367543-0611
  • پست الکترونیکی : info@ajums.ac.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می باشد
Copyright 2014 - Ajums Web Development Group
 

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8