• تعداد بازدید : 22
    /  2
دومین جلسه شورای فرهنگی قرآنی با حضور اعضا روز شنبه مورخ ۱۱/ ۸/ ۱۳۹۸ در محل دفتر حوزه ریاست برگزار گردید.
دومین جلسه شورای فرهنگی قرآنی با حضور اعضا روز شنبه
 مورخ ۱۱/ ۸/ ۱۳۹۸ در محل دفتر حوزه ریاست برگزار گردید.
امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    V5.5.2.0