• تعداد بازدید : 37
    /  4
كارگاه آشنایی با كسب و كار و نوآوری در تاریخ 12/898 در سالن كنفرانس دانشكده برگزار شد

کارگاه آشنایی با کسب و کار و نوآوری در تاریخ 12/898 در سالن کنفرانس دانشکده برگزار شد

مدرس آقای مهندس سید رضا علوی

معاون مرکز رشد فناوریهای نوین سلامت جهاد دانشگاهی استان خوزستان

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.5.2.0