• تعداد بازدید : 61
    /  3
معرفی آقای سبحانی مدیر امور اداری و مالی دانشكده به عنوان مسئول بسیج دانشكده توسط جناب مهندس پورافضل فرمانده بسیج جامعه پزشكی دانشگاه با حضور ریاست دانشكده جناب دكتر فتاحی و جمعی از كاركنان
معرفی آقای سبحانی مدیر امور اداری و مالی دانشکده به عنوان مسئول بسیج دانشكده توسط جناب مهندس پورافضل فرمانده بسیج جامعه پزشكی دانشگاه با حضور ریاست دانشكده جناب دكتر فتاحی و جمعی از كاركنان
امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    V5.5.2.0