• تعداد بازدید : 38
    /  4
برگزاری جلسه كمیته منتخب روز شنبه مورخ ر18 / 8 / 1398 راس ساعت 8 صبح در محل معاونت آموزشی دانشكده با حضور اعضا برگزار گردید

برگزاری جلسه کمیته منتخب روز شنبه مورخ ر18 / 8 / 1398 راس ساعت 8 صبح در محل معاونت آموزشی دانشکده با حضور اعضا برگزار گردید

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.5.2.0