واحد رفاه کارکنان واحد رفاه کارکنان واحد رفاه کارکنان

هم اکنون مسئولیت این حوزه به عهده سرکار خانم عرفانی می باشد.

شرح وظایف: 

  1. شرکت در جلسات امور رفاهی با ستاد مرکزی
  2. معرفی و پیگیری درخواست پرسنل جهت دریافت تسهیلات بانکی
  3. معرفی و پیگیری درخواست پرسنل جهت استفاده از تسهیلات رفاهی(مهمانسرا....)
  4. برنامه ریزی و پیگیری مناسبت های های مختلف مطابق روزهای مرتبط با تقویم شمسی جهت پرسنل
  5. پیگیری کلیه مکاتبات بیمه تکمیلی درمان پرسنل

تلفن : 5412


6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0