var authed = 1;
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ 
  • تعداد بازدید : 46
دومین جلسه شورای فرهنگی قرآنی با حضور اعضا روز شنبه مورخ ۱۱/ ۸/ ۱۳۹۸ در محل دفتر حوزه ریاست برگزار گردید.
دومین جلسه شورای فرهنگی قرآنی با حضور اعضا روز شنبه
 مورخ ۱۱/ ۸/ ۱۳۹۸ در محل دفتر حوزه ریاست برگزار گردید.
امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0