var authed = 1;
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ 
  • تعداد بازدید : 47
پیاده روی بانوان دانشكده به مناسبت هفته ملی سلامت بانوان در تاریخ 11/8/98 برگزار و به برندگان هدیه اهدا شد.

پیاده روی بانوان دانشکده به مناسبت هفته ملی سلامت بانوان در تاریخ 11/8/98 برگزار و به برندگان هدیه اهدا شد.

امتیاز :  ۴.۵۰ |  مجموع :  ۲

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0