var authed = 1;
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ 
  • تعداد بازدید : 52
كارگاه آشنایی با كسب و كار و نوآوری در تاریخ 12/898 در سالن كنفرانس دانشكده برگزار شد

کارگاه آشنایی با کسب و کار و نوآوری در تاریخ 12/898 در سالن کنفرانس دانشکده برگزار شد

مدرس آقای مهندس سید رضا علوی

معاون مرکز رشد فناوریهای نوین سلامت جهاد دانشگاهی استان خوزستان

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0