var authed = 1;
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ 
  • تعداد بازدید : 103
معرفی آقای سبحانی مدیر امور اداری و مالی دانشكده به عنوان مسئول بسیج دانشكده توسط جناب مهندس پورافضل فرمانده بسیج جامعه پزشكی دانشگاه با حضور ریاست دانشكده جناب دكتر فتاحی و جمعی از كاركنان
معرفی آقای سبحانی مدیر امور اداری و مالی دانشکده به عنوان مسئول بسیج دانشكده توسط جناب مهندس پورافضل فرمانده بسیج جامعه پزشكی دانشگاه با حضور ریاست دانشكده جناب دكتر فتاحی و جمعی از كاركنان
امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0