var authed = 1;
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ 
  • تعداد بازدید : 73
برگزاری جلسه كمیته منتخب روز شنبه مورخ ر18 / 8 / 1398 راس ساعت 8 صبح در محل معاونت آموزشی دانشكده با حضور اعضا برگزار گردید

برگزاری جلسه کمیته منتخب روز شنبه مورخ ر18 / 8 / 1398 راس ساعت 8 صبح در محل معاونت آموزشی دانشکده با حضور اعضا برگزار گردید

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0