var authed = 1;
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ 
  • تعداد بازدید : 68
بازدید اعضای هیات برد ممتحنه ، ارزشیابی و برنامه ریزی در دانشگاه پیراپزشكی مورخ یكشنبه 10/9/1398

             بازدید اعضای هیات برد ممتحنه ، ارزشیابی و برنامه ریزی در دانشگاه پیراپزشکی مورخ یکشنبه 10/9/1398

            در این بازدید که به جهت ایجاد مقطع کارشناسی ارشد رشته پرتو شناسی انجام شد ابتدا دکتر فتاحی رئیس دانشکده به معرفی تاریخچه دانشکده و گروه های موجود پرداختند سپس دکتر بهروزی مدیر گروه درباره گروه و اعضا صحبت نمودند و سپس دکتر زارع جاوید معاون پژوهشی و خانم آلبوغبیش معاونت آموزشی و فرهنگی دانشکده صحبت کردند و پس از آن اعضای گروه خود را معرفی کردند و بعد از آن اعضا هیات به همراه مسئولین دانشکده از قسمت های مختلف دانشکده بازدید کردند . 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0