• تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ 
  • تعداد بازدید : 31
بازید اعضای هیات برد هوشبری وزارتخانه جهت ایجاد رشته كارشناسی ارشد هوشبری در دانشكده

بازید اعضای هیات برد  هوشبری  وزارتخانه جهت ایجاد رشته کارشناسی ارشد هوشبری در دانشکده

مورخ چهارشنبه ۱۱ دی ماه  ۱۳۹۸

با حضور  آقای دکتر معروفی ، خانم دکتر میرحسینی و آقای دکتر جعفریان،  دکتر فتاحی ریاست دانشکده ، دکتر اسلامی مسئول EDC دانشگاه ، دکتر زارع جاوید معاونت پژوهشی دانشکده ، معاونت آموزشی و فرهنگی و اعضای گروه هوشبری در سالن جلسات برگزار و در ابتدا دکتر فتاحی پیشینه ای از تاریخچه دانشکده را ارائه و سپس آقای دکتر خلفی مدیر گروه هوشبری از توانایی ها و تجهیزات و امکانات گروه صحبت کردند و سپس سایر اعضا مطالبی را ارائه نمودند و پس از آن گروه هیات برد به همراه اعضای گروه هوشبری از دانشکده بازدید کردند .

دانشجویان گروه هوشبری نیز جلسه پرسش و پاسخ با اعضای هیات برد را در سالن کنفرانس دانشکده برگزار کردند و پس آن تمامی اعضا جهت جمع بندی نهایی در سالن جلسات دانشکده گرد هم آمدند و در جمع بندی نهایی جناب آقای دکتر اولاپور متخصص بیهوشی و مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه مباحث پایانی  گروه ارزیابی را مورد بررسی قرار دادند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.5.2.0