دانشکده پیراپزشکی
  شنبه, 2 بهمن 1400
 • English
 • ساعت : ۲۱:۱۱:۱۰
 • تاريخ :
   ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ 
 • تعداد بازدید : 47
    /  2
برگزاری جلسه شورای آموزشی مورخ دوشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۰ در سالن جلسات دانشكده پیراپزشكی

برگزاری جلسه شورای آموزشی مورخ دوشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۰ در سالن جلسات دانشکده پیراپزشکی

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

  6.0.3.0
  V6.0.3.0