پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند
  صفحه
  در راستای توسعه آموزش عالی با استفاده از  فناوری های نوین، اقدام به توسعه اپلیکیشن اطلس خون شناسی آزمایشگاهی هماتوپاتولوژی در بستر اندروید و به صورت آنلاین جهت استفاده دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی و کارشناسی ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون کردیم. این نرم افزار توسط دکتر نجم الدین ساکی و همکاران در دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز توسعه داده شده است و پس از کسب موافقت گروه علوم آزمایشگاهی، در دوازدهمین جشنواره دانشگاهی شهید مطهری (خرداد 1398) نیز موفق به کسب رتبه شده و مورد تقدیر قرار گرفته است.

  دانلود نرم افزار 


  ⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕

  ⭕قابل توجه کلیه دانشجویان پسر⭕

  🔻دانشجویان مشمول دارای شرایط  ذیل؛ جهت بررسی وضعیت معافیت تحصیلی  هر چه سریعتر به اداره پذیرش و ثبت نام مراجعه نمایند.

  1)    کلیه دانشجویان پسر که تاکنون جهت پیگیری وضعیت نظام وظیفه اقدامی ننموده اند.

  2)     دانشجویان پسرکه تغییر رشته و یا انتقالی داشته اند و معافیت تحصیلی جدید دریافت ننموده اند. 

  3)    دانشجویان پسر که دارای مشکل نظام وظیفه می باشند.

  4) دانشجویانی که دارای سنوات اضافی هستند و یا خواهند شد.

  ⭕ در صورت عدم مراجعه به موقع و پیگیری موضوع فوق کلیه عواقب آن شامل لغو قبولی، اخراج و سرباز فراری بودن دانشجو از طرف نظام وظیفه کل ناجا بر عهده دانشجو می باشد.

  ⭕آموزش دانشکده پیراپزشکی⭕


  قابل توجه دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی مهر 98 -ارائه درس مجازی زیست شناسی سلولی و مولکولی 


  5.7.9.0
  گروه دورانV5.7.9.0