معاونت پژوهشي معاونت پژوهشي

  معاونت پژوهشی دانشکده پیراپزشکی هم اکنون به عهده ی سرکار خانم دکتر منصوری  عضو هیأت علمی گروه تغذیه می باشد.
  تلفن :   5418      ایمیل:   


  برنامه استراتژیک معاونت پژوهشی

  دانشکده پیراپزشکی

    رسالت:

  1- ارتقاء موقعیت علمی دانشکده پیراپزشکی در داخل دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

  2- ارتقاء علمی اعضای هیأت علمی دانشکده در عرصه های ملی و بین المللی

  3- ارتقاء علمی و افزایش توان پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

  4- بهبود کیفی طرح های پژوهشی دانشکده و هدفمند کردن آنها جهت مشارکت در توسعه و ارتقاء سلامت جامعه

  5- برقراری ارتباط و مشارکت فعال علمی و پژوهشی با مراکز تحقیقاتی و پژوهشی داخل و خارج دانشگاه در سطح کشور و بین المللی

   

  ارزشها:

  1- ارج نهادن به جایگاه ارزشمند پژوهشگر و پژوهش در دانشکده و دانشگاه

  2- رعایت اصول اخلاقی در پژوهش

  3- ارج نهادن به خلاقیت و نوآوری و اختراع

  4- ارج نهادن به کار گروهی در دانشکده و دانشگاه

   

  اهداف:

  1- توسعه کیفی و کمی تحقیقات بالینی

  2- جذب حمایت و منابع پژوهشی خارج دانشگاه و توسعه ارتباط بین دانشکده و صنعت

  3- افزایش بهره وری از فن آوری اطلاعات در امر پژوهش

  4- ساماندهی و افزایش بهره وری از پایان نامه های دوره های تحصیلات تکمیلی

  5- ساماندهی و هدفمند نمودن فعالیت های پژوهشی بر اساس اولویت های پژوهشی دانشگاه و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی


  اهداف و برنامه های پژوهشی دانشکده پیراپزشکی

  اهداف کوتاه مدت:

  1.       حمایت از فعالیت های پژوهشی اعضا هیات علمی جدید

  2.       برگزاری کارگاه های پژوهشی، مقاله نویسی فارسی وانگلیسی مرتبط با رشته های دانشکده

  3.       تسهیل و تسریع و در عین حال دقت بیشتر در روند داوری و پذیرش پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی دانشکده

  4.       تشویق و حمایت از اعضا هیات علمی جهت ارائه مقالات چاپ شده درمجلات معتبر در غالب کنفرانس هفتگی دانشکده

  5.       ارزیابی سریع برنامه استراتژیک حوزه معاونت پژوهشی دانشکده و بازنگری آن درصورت لزوم

  6.       فعال تر کردن شورای پژوهشی دانشکده

  اهداف میان مدت:

  7.       توسعه پژوهش به صورت کاربردی به منظور پیشگیری و حل مشکلات در رشته ها و گروه های مختلف دانشکده

  8.       اجرای طرح های تحقیقاتی مشترک هم به صورت همکاری داخل گروهی و بین گروهی و نیز با دانشکده ها، دانشگاه ها، و مراکز تحقیقاتی داخل و خارج کشور

  9.       تجهیز و ارتقا دو مرکز تحقیقاتی مرتبط با دانشکده

  10.   ارتقا کیفی، تشویق و حمایت از طرح های تحقیقاتی ، پایان نامه ها و مقالات پژوهشی با کیفیت بالا

  11.   فراهم نمودن زمینه برای ایجاد و رعایت استانداردهای پژوهشی و توجه بیشتر به رعایت موازین اخلاق در پژوهش در بین اعضا هیات علمی

  12.   معرفی انجمن های علمی داخلی و بین المللی و تشویق اعضا هیات علمی برای عضویت فعال در این انجمن ها

  13.   تشویق و حمایت از اعضا هیات علمی و دانشجویان دوره دکترا جهت استفاده از فرصت های مطالعاتی

   

  14.   تشویق و اعزام هدفمند اعضا هیات علمی و دانشجویان دوره های دکترا برای شرکت در کنگره های بین المللی

  15.   افزایش برگزاری سیمنارها و کنگره های بین المللی توسط دانشکده با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه

  16.   چاپ مجلات تخصصی و کتب بین المللی

  17.   تجهیز آزمایشگاه های دانشکده برای تسهیل در اجرای پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی

  18.   آموزش پژوهش برای ارائه و  اجرای طرح های تحقیقاتی توسط دانشجویان در کمیته تحقیقات دانشجویی

  19.   حمایت بیشتر از دانشجویان جهت شرکت در کنگره های معتبر داخلی به منظور ایجاد انگیزه جهت ارائه طرح های تحقیقاتی با کیفیت بالا


  6.0.3.0
  گروه دورانV6.0.3.0