تغذيه دانشكده پيراپزشكي

  تاریخچه گروه :

  گروه آموزشی تغذیه


  گروه تغذیه از گروه‌های آموزشی با سابقه دانشگاه جندی شاپور اهواز است که در سال 1353 با حضور آقاي دكتر شمس‌الدين انصاري و با هدف تربیت کارشناسان علوم تغذیه همزمان با دوره‌های دیگر در دانشکده علوم بیمارستانی آغاز به کار نمود. از سال 1356 گروه تغذیه با تکمیل کادر آموزشی خود در دانشکده تکنولوژی پزشکی متشکل از آقایان دکتر غلامحسین جرجانی، دکتر شمس الدین انصاری، مهندس ایرج رهبری و خانم ها دکتر پروین امیرانی، شهین نیک اعتقاد، جانسون (خراسانی) و پروین خوشبخت به فعالیت خود ادامه داد.

  در سال 1357 اولین گروه دانشجویان کارشناسی ارشد علوم تغذیه پذیرش شدند که به دلیل تعطیلی دانشگاه‌ها در سال 1358 ، این دوره ناتمام ماند.در طی سال‌های بحرانی جنگ تحمیلی، گروه با تربیت دانشجویان دوره کاردانی تغذیه  به رسالت علمی خود تداوم بخشید. دوره جدید دانشجویان کارشناسی علوم تغذیه از سال 1366 پذیرفته شدند واز مهرماه سال1382 دومین دوره پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد با حضور 4 دانشجو مجدداً راه اندازی شد که تا کنون ادامه دارد. مدیران گروه از بدو تأسیس تا کنون عبارت بوده‌ اند از :

  دکتر غلامحسین جرجانی ( به مدت 3 سال) ، دکتر پروین امیرانی ( به مدت 2 سال) ، دکتر احمد زند مقدم  ( در دو مرحله جمعاً به مدت 15 سال)، مهندس احمد حیدری نیا ( به مدت 8 سال) ، دکتر مجید کاراندیش ( بمدت 5/1 سال ) دکتر رضا امانی و سرکار خانم دکتر شیشه بر (2) دکتر سید احمد حسینی(6) دکتر احمد زارع جاوید (مدیر گروه فعلی)

  در این گروه سالانه بیش از 50 دانشجو در دوره های روزانه و شبانه در مقطع کارشناسی، تغذیه دانش آموخته می شوند. دانشجویان علوم تغذیه در چندین دوره رتبه های اول و دوم پژوهش را در سطح دانشگاه جندی شاپور کسب نموده و همواره در همایش های علمی سراسری کشوری حضوری فعال داشته اند.
  این گروه در سال های اخیر موفق به جذب دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) شده است.
  گروه تغذیه
  از گروه‌های آموزشی با سابقه دانشگاه جندی شاپور اهواز است که در سال 1353 با حضور آقاي دكتر شمس‌الدين انصاري و با هدف تربیت کارشناسان علوم تغذیه همزمان با دوره‌های دیگر در دانشکده علوم بیمارستانی آغاز به کار نمود. از سال 1356 گروه تغذیه با تکمیل کادر آموزشی خود در دانشکده تکنولوژی پزشکی متشکل از آقایان دکتر غلامحسین جرجانی، دکتر شمس الدین انصاری، مهندس ایرج رهبری و خانم ها دکتر پروین امیرانی، شهین نیک اعتقاد، جانسون (خراسانی) و پروین خوشبخت به فعالیت خود ادامه داد.


  در سال 1357 اولین گروه دانشجویان کارشناسی ارشد علوم تغذیه پذیرش شدند که به دلیل تعطیلی دانشگاه‌ها در سال 1358 ، این دوره ناتمام ماند.در طی سال‌های بحرانی جنگ تحمیلی، گروه با تربیت دانشجویان دوره کاردانی تغذیه  به رسالت علمی خود تداوم بخشید. دوره جدید دانشجویان کارشناسی علوم تغذیه از سال 1366 پذیرفته شدند واز مهرماه سال1382 دومین دوره پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد با حضور 4 دانشجو مجدداً راه اندازی شد که تا کنون ادامه دارد. مدیران گروه از بدو تأسیس تا کنون عبارت بوده‌ اند از :

  دکتر غلامحسین جرجانی ( به مدت 3 سال) ، دکتر پروین امیرانی ( به مدت 2 سال) ، دکتر احمد زند مقدم  ( در دو مرحله جمعاً به مدت 15 سال)، مهندس احمد حیدری نیا ( به مدت 8 سال) ، دکتر مجید کاراندیش ( بمدت 5/1 سال ) دکتر رضا امانی (به مدت 4 سال).و سرکار خانم دکتر شیشهبر(به مدت 3 سال). و دکتر سید احمد حسینی (به مدت 3 سال)و خانم دکتر جعفری راد به مدت (به مدت 3 سال)و دکتر سید احمد حسینی (به مدت 6 سال) و دکتر احمد زارع جاوید (مدیر گروه فعلی)

  در این گروه سالانه بیش از 50 دانشجو در دوره های روزانه و شبانه در مقطع کارشناسی، تغذیه دانش آموخته می شوند. دانشجویان علوم تغذیه در چندین دوره رتبه های اول و دوم پژوهش را در سطح دانشگاه جندی شاپور کسب نموده و همواره در همایش های علمی سراسری کشوری حضوری فعال داشته اند.
  این گروه در سال های اخیر موفق به جذب دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) شده است.


  6.0.3.0
  گروه دورانV6.0.3.0