برنامه استراتژیک گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی

  برای سال های 1397 تا 1400

  تاریخ تصویب ...

   

   

   

  مقدمه:

  علوم آزمایشگاهی شاخه ای از علوم پزشکی است که در ارتباط با آنالیز آزمایشگاهی خون، مایعات و انساج بدن انسان به منظور تشخیص بیماری، پیگیری درمان و حفظ سلامت افراد جامعه می باشد. علوم آزمایشگاهی که قبلاً بنام مدیکال تکنولوژی معروف بود، در سال 1976 توسط    National redentiating Agency  به Medical Laboratory Sciences (MLS) تغییر داده شد. در حال حاضر این رشته در اکثر دانشگاههای جهان با عناوین Medical Laboratory Sciences  و یا Clinical Laboratory Sciences  شناخته می شود. رشته علوم آزمایشگاهی شاخه ای از علوم پزشکی است که دانش آموختگان آن طی دوره ای، علوم مربوط به تشخیص پزشکی را فرا گرفته تا با بررسی آزمایشگاهی خون، دیگر مایعات و انساج بدن انسان طبق اصول علمی و روش های رایج تحت نظر کارشناسان ارشد و متخصصین مربوطه ، به پزشکان در تشخیص  بیماری، پیگیری درمان و حفظ سلامت افراد جامعه یاری نمایند. در سال 1346، دانشگاه جندی شاپور اهواز اقدام به پذیرش دانشجو در سه رشته علوم آزمایشگاهی ، رادیولوژی و علوم دارویی نمود.

  در سال 1353، در راستای تمرکز فعالیت های پیراپزشکی در یک واحد ، به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر و بالا بردن کیفیت آموزشی که از اهداف اولیه دانشگاه بود، این سه رشته در دانشکده علوم بیمارستانی به فعالیبت خود ادامه داد و سپس در سال 1355 با عنوان تکنولوژی پزشکی به محل  سابق دانشکده پیراپزشکی منتقل گردید و تا سال 77 در آنجا فعالیت نمود. از سال 78 تا سال 92  گروه علوم آزمایشگاهی در محل فعلی دانشکده پیراپزشکی با پذیرش بیشترین دانشجو نسبت به سایر رشته های دانشکده ، در سطح کاردانی و کارشناسی در دوره های روزانه و شبانه فعالیت داشت. هم اکنون در رشته های کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی و در کارشناسی ارشد هماتولوژی و بیوشیمی بالینی دانشجو می پذیرد.  به ترتیب مدیران گروه علوم آزمایشگاهی از بدو تأسیس تا کنون :

  آقایان دکتر عبدالامیر فتحی­پور - دکتر صادق قدسی- دکتر محمد حسن خادم­پور- دکتر محمد طه جلالی - دکتر عبداله رفیعی -خانم زری طحان نژاد - دکتر نجم الدین ساکی-دکتر غلامعباس کایدانی

   

  رسالت رشته (Mission)

  رسالت تدوین این برنامه درسی تربیت نیروي انسانی کارشناس در رشته علوم آزمایشگاهی بـر اساس وظایف حرفه اي تعریف شده و معین در جامعه است بطوري که اصول اساسی تعلیم و تربیـت کـه شامل رشد شخصیتی و افزایش قدرت تفکر و شایستگی حرفه اي و ایجـاد مهارتهـاي یـادگیري مـداوم را دانش آموختگان براي ارائه خدمات آزمایشگاهی مطلوب در برداشته باشد.

   

  چشم انداز رشته(Vision)

  آزمایشگاههاي بالینی و بهداشتی در طی چند دهه گذشته از بخش کوچک که با چند دستگاه ساده و روشهاي سنتی فیزیک شیمیایی

   

  تبدیل به مراکزي بزرگ با تجهیزات بسیار پیشرفته و شاخه هاي معتـدد گردیده است . این تغییرات شگرف و سریع کارکنانی را طلب می کند که علاوه بر مجهز بودن به سلاح دانـش روز قادر به استفاده از تجهیـزات و دسـتگاههاي پیچیـده الکترونیکـی و کامپیوتري و انجـام روشـهاي جدیـد تشخیصی و ملکولی باشند . لذا چشم اندازه بازار کار براي کارشناسان ورزیده و متبحر علوم آزمایشگاهی در حال و آینده در بستر رو به پیشرفت آزمایشگاههاي بالینی و بهداشتی و کارنجانجات و شـرکتهاي تولیـد و پخش مواد و وسایل آزمایشگاهی بسیار روشن نمایان می باشد.

  ارزشها

  ماموریت اصلی رشته علوم آزمایشگاهی تربیت افرادي اسـت کـه بتواننـد در آزمایشـگاههاي بـالینی بیمارستان ها و آزمایشگاههاي مراکز بهداشتی با دانش اختصاصی که آموخته اند و بـا بکـارگیري دسـتگاه هاي  الکترونیکی پیچیده و روشهاي معتدد آزمایشات مختلف را روي خون و یا دیگر مایعات و انساج بدن انجام دهند. اطلاعات ونتایج بدست آمده از این آزمایشات پزشک را در تشخیص بیماري روند درمـان و حفـظ سلامت جامعه یاري می دهد . نظر به اینکه این رشته دائماً در حال تغییر و توسعه اسـت, فـارغ التحصـیلان این رشته باید به نحوي آموزش ببینند که دانش و مهارت کافی براي تطبیق خـود بـا تکنولـوژي جدیـد را داشته باشند.

   

   

  نقاط قوت:

  - وجود امکانات فیزیکی مطلوب اعم از آزمایشگاه های تخصصی ( هماتولوژی میکروب شناسی بیوشیمی بالینی ....... ) کلاس های درس ، سالن جلسات

  - عضویت یکی از اعضاء هیأت علمی گروه در بورد علوم آزمایشگاهی

  - تجربیات و موقعیت های علمی بالا اعضاء گروه علوم آزمایشگاهی

  - وجود تعهد و مسئولیت پذیری در اعضاء گروه

   

  نقاط ضعف:

  - کمبود نیروی کارشناسی و تدارکاتی در آزمایشگاه های گروه

  - تعداد کم اعضاء هیأت علمی گروه

   

   

  فرصتها:

  - نگرش مثبت مسئولین دانشگاه و دانشکده به رشته علوم آزمایشگاهی

  - امکان ایجاد زمینه فعالیت به اعضاء گروه علوم آزمایشگاهی

  - امکان فعالیت در مراکز تحقیقاتی در کلیه واحدهای دانشگاه

  تهدیدها:

  - تراکم و تداخل وظایف اعضاء هیأت علمی گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی

  - جذب اندک دانشجویان کارشناسی ارشد رشته هماتولوژی و بیوشیمی بالینی

   

  اهداف کلی (Goals):

  G1: تربیت نیروهای متخصص در رشته علوم آزمایشگاهی

  G2: انجام پژوهش و تحقیقات در شاخه های مختلف علوم آزمایشگاهی ( هماتولوژی -  بیوشیمی بالینی -  ....... )

  G3: ارتقاء وضعیت گروه

   

  اهداف اختصاصی (Objectives):

  G1O1: تربیت نیروی انسانی مورد نیاز جامعه

  G1O2: ایجاد دوره های تحصیلات تکمیلی ( کارشناسی ارشد و Ph.D)

  G1O3: ارتقاء مستمر و رضایت مندی اعضاء هیأت علمی

  G1O4: متحول نمودن چارت سازمانی گروه علوم آزمایشگاهی

   

   

  G2O1: ارتقاء کیفیت آموزشی و پژوهشی

  G2O2: ایجاد فضای پژوهشی مورد نیاز گروه علوم آزمایشگاهی

  G2O3: تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز گروه

  G2O4: افزایش رضایت مندی اعضاء گروه

  G2O5: جذب و استخدام افراد متخصص جهت انجام پژوهش در گروه

   

  G3O1: مستقل شدن گروه علوم آزمایشگاهی در پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد و Ph.D

  G3O2: جذب اعضاء هیأت علمی متخصص در رشته های باکتری شناسی و هماتولوژی و بیوشیمی بالینی

  G3O3: جذب کارشناسان متخصص علوم آزمایشگاهی در گروه

  G3O4: ارتقاء مرتبه اعضاء هیأت علمی گروه

  G3O5: فضاهای آموزشی و آزمایشگاهی مورد نیاز گروه

   


  گروه علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکیگروه علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکیگروه علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی 
  در سال 1346، دانشگاه جندی شاپور اهواز اقدام به پذیرش دانشجو در سه رشته علوم آزمایشگاهی ، رادیولوِژی و علوم دارویی نمود. در سال 1353، در راستای تمرکز فعالیت های پیراپزشکی در یک واحد ، به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر و بالا بردن کیفیت آموزشی که از اهداف اولیه دانشگاه بود، این سه رشته در دانشکده علوم بیمارستانی به فعالیبت خود ادامه داد و سپس در سال 1355 با عنوان تکنولوژی پزشکی به محل  سابق دانشکده پیراپزشکی منتقل گردید و تا سال 77 در آنجا فعالیت نمود. از سال 78 تاکنون نیز گروه علوم آزمایشگاهی در محل فعلی دانشکده پیراپزشکی با پذیرش بیشترین دانشجو نسبت به سایر رشته های دانشکده ، در سطح کاردانی و کارشناسی در دوره های روزانه و شبانه فعالیت دارد. شاخه های این رشته شامل : بیوشیمی بالینی، هماتولوژی ، ایمونوهماتولوژی، انگل شناسی، قارچ شناسی ، باکتری شناسی و ویروس شناسی بوده که در هر کدام پیشرفتهای زیادی ایجاد شده است، بطوریکه برای هر کدام دوره های کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی (Ph.D) وجود دارد.   


  6.0.3.0
  گروه دورانV6.0.3.0