گروه آموزشی فناوری اطلاعات سلامت(Health Information Technology)

  دانشکده پیراپزشکی با هدف ارتقا دانش تکنولوژی اطلاعات در بخش های بهداشتی و درمانی جهت یکپارچه سازی و بهره برداری موثر از داده ها و الکترونیکی کردن فرایند تشکیل پرونده های بیماران و مدیریت موثر اطلاعات سازمانهای بهداشتی و درمانی اقدام به پذیرش و تربیت دانشجویان در رشته های کارشناسی پیوسته فناوری اطلاعات سلامت، کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی (Medical Informatics) و رشته کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت نموده است.

  عملکرد این گروه در زمینه تشویق و آماده سازی دانشجویان و فارغ التحصیلان جهت شرکت در مقاطع بالاتر تحصیلی شایان توجه است به گونه ای که تعداد قبولی در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته همه ساله با افزایش چشمگیری روبرو بوده است.

  گروه فناوری اطلاعات سلامت از سال 1375 در دانشگاه علوم پزشکی اهواز با نام مدارک پزشکی تأسیس و مبادرت به اخذ دانشجو در دوره های روزانه و شبانه در مقطع کاردانی مدارک پزشکی نمود.

  با دریافت مجوز از وزارت متبوع در سال 1387 جذب دانشجو در مقطع کارشناسی ناپیوسته مدارک پزشکی را آغاز کرد.

  گروه آموزشی فناوری اطلاعات سلامت دانشکده پیراپزشکی از مهر ماه 1396 مبادرت به پذیرش دانشجو در رشته کارشناسی ارشد انفورماتیک سلامت نموده است.  

  پذیرش دانشجو در رشته کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت نیز از مهر ماه 1398 آغاز گردید.

  توانمندی های گروه آموزشی فناوری اطلاعات سلامت در برگزاری دوره های آموزشی

  · آموزش دانشجویان در دوره کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت

  · آموزش دانشجویان در دوره کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی

  · آموزش دانشجویان در دوره کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت

  · برگزاری و تدریس کارگاه ها و دوره های بازآموزی:

  - پرونده الکترونیک سلامت

  -  پرونده الکترونیک بیمار

  - پرونده الکترونیک فردی و بهداشتی

  - محیط های نرم افزاری بهداشتی و درمانی

  - طراحی و توسعه نرم افزارهای سازمان های بهداشتی و درمانی

  - مدل سازی نرم افزارهای تشخیصی و درمانی

  - روش های پژوهش

  - مستند سازی اطلاعات پزشکی

  - مدیریت اطلاعات سلامت

  - آمار بیمارستانی

  - طبقه بندی بیماری ها و اقدامات پزشکی

  - ذخیره و بازیابی اطلاعات پزشکی

  - پذیرش و ترخیص بیماران

  - تبدیل داده های بالینی به داده ها و کدهای مالی با استفاده از الگو  CPT یا کتاب تعرفه

  - مستند سازی اطلاعات بهداشتی به ویژه موارد خاص از جمله سرطان ها، جراحات

  - آموزش طراحی فرم های پزشکی

   

  توانمندی های مشاوره ای و اجرایی گروه آموزشی  فناوری اطلاعات سلامت

   

  - مشاوره در زمینه طراحی فرم های چاپی و فرمتهای الکترونیکی بهداشتی – درمانی و بیمارستانی

  - مشاوره های آماری طرح های پژوهشی مبتنی بر اطلاعات بیمارستانی

  - مشاوره و اجرای سیستم های اطلاعات بیمارستانی، درمانگاهی و پاراکلینیکی

  - مشاوره و اجرای سیستم های هوشمند تصمیم یار تشخیصی و پزشکی

  - مشاوره های حقوقی پزشکی در زمینه شکایات پزشکی و بیمارستانی مبتنی بر اطلاعات پزشکی

  -  مشاوره در سیستمهای بیمه گری پزشکی و سلامت در حوزه دولتی و خصوصی

  - مشاوره در زمینه اصلاح نظام مدیریت بیمارستانی

  - مشاوره و راه اندازی و اصلاح بخش های فناوری اطلاعات سلامت (مدارک پزشکی سابق) بیمارستانی و مراکز بهداشتی ، درمانی از طریق شرکت در کمیته های بیمارستانی

  -  مشاوره در زمینه عرضه اطلاعات پزشکی و سلامت

  - مشارکت در ارزشیابی بیمارستان ها و سایر مراکز بهداشتی – درمانی ، مطب ها و واحدهای پاراکلینیک

  -  مشاوره در زمینه استانداردهای ایزو در بیمارستان ها و سایر مراکز بهداشتی – درمانی

   

   

   

   


  6.0.3.0
  گروه دورانV6.0.3.0