هم اکنون سرپرست اداره امور عمومی دانشکده پیراپزشکی  بر عهده جناب آقای سید علی سبحانی می باشد.

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی: 21/07/1398  


6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0